menu

SM Inwestor w Lubinie -

14 czerwca 2021

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej 2021

14 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Inwestor” informuje, że w związku z utrzymywaniem się stanu epidemicznego związanego z COVID-19, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” za 2020 rok zostanie zwołane w terminie do 6 tygodni liczonych od dnia odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Walne Zgromadzenie zostały zamieszczone dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Inwestor” za 2020 rok. Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję