menu

SM Inwestor w Lubinie -

NAWIGACJA:
POWRÓT

Archiwum

Przetargi zakończone

1. Przetarg nieograniczony na budowę drogi wewnętrznej - ul. Żytomierska w Lubinie, obręb 8. 2016r.

2. Etap I. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej do zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Brzeskiej w Lubinie. 2017r.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji ul. Miedziana 14-14A, Lubin. 2017r.

4. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zerowego domków szeregowych dz.161/69, 161/70 ul. Żytomierska Lubin. 2017r.

5. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu surowego budynku B4 klatka K1 ul. Piłsudskiego 66B Lubin 2018r.

6. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sanitarnych budynku B3 klatka K4 ul. Piłsudskiego 68F Lubin 2018r.

7. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznych budynku B3 ul. Piłsudskiego 68F Lubin 2018r.

8. Przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji na budynku B3 ul. Piłsudskiego 68F Lubin 2018r.

9. Przetarg nieograniczony na wykonanie ciągów komunikacyjnych etap II przy budynku B3 ul. Piłsudskiego 68F - 2018r.

10. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zerowego domku szeregowego dz.161/71 ul. Żytomierska Lubin. 2018r.

11. Przetarg nieograniczony na wykonanie dróg wewnętrznych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej II etap ul. Żytomierska dz.161/80, ul. Żytomierska dz. 161/168, 161/122, ul. Krzemieniecka dz. 161/109 w Lubinie. 2018r.

12. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku B4  ul. Piłsudskiego 66A, 66B. 2018r.

13. Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż balustrad w budynku B4  ul. Piłsudskiego 66A, 66B. 2018r.

14. Przetarg nieograniczony na wykonanie wentylacji mechanicznej w garażu w budynku B4  ul. Piłsudskiego 66A, 66B. 2018r.

15. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji sanitarnych w budynku B4 ul. Piłsudskiego 66A,66B Lubin.  2018r.

16. Przetarg nieograniczony na wykonanie dróg wewnętrznych przy budynku B4 ul. Piłsudskiego 66A,B Lubin. 2018r.

17. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domu jednorodzinnego ul.Krzemieniecka  dz.161/106 Lubin. 2019r.

18. Przetarg nieograniczony na wykonanie dróg III etap ul.Żytomierska Lubin. 2019r.

19. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu surowego  budynku ul. Brzeska 5B Lubin. 2019r.

20. Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ul. Brzeska II Etap. 2019r.

21. Przetarg nieograniczony na wykonanie dróg wewnętrznych przy budynku B14 ul. Brzeska 5A,B Lubin. 2019r.

22. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanów zero domów jednorodzinnych szeregowych ul.Żytomierska - działki 161/154, 161/152, 161/153, 161/143, 161/149 / 2020 r.

23. Przetarg na wykonanie instalacji elektrycznych w B15 ul. Brzeska 7A,7B / 2020r.

24. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domu jednorodzinnego ul.Krzemieniecka - działka 161/105 / 2020 r.

25. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domu jednorodzinnego ul. Krzemieniecka, dz.161/108 Lubin / 2020 r.

26. Przetarg na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku B15 ul.Brzeska 7A,7B Lubin / 2020 r.

27. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domków jednorodzinnych szeregowych ul.Żytomierska - działki nr 161/48, 161/49 / 2021 r.

28. Przetarg nieograniczony na stan zero - dom jednorodzinny ul.Żytomierska - działki 161/151, 161/147 / 2021 r.

29. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domki szeregowe dz. 161/55, 161/56 ul.Żytomierska Lubin / 2021 r.

30. Przetarg na wykonanie dróg wewnętrznych B15 ul. Brzeska 7A,7B / 2021 r.

31. Przetarg na wykonanie stanu zero domków jednorodzinnych dz. 165/29, ul.Brzeska, Lubin / 2021 r.

32. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domków jednorodzinnych szeregowych ul.Żytomierska - działki nr 934/9, 934/10 / 2021 r.

33. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domków jednorodzinnych szeregowych dz. 161/40, 161/41 ul.Żytomierska / 2021 r.

34. Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznych B16 ul. Brzeska 8A,8B, Lubin / 2021 r.

35. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domków jednorodzinnych szeregowych dz. 161/42, 161/43 ul. Żytomierska / 2022 r.

36. Przetarg nieograniczony na wykonanie stanu zero domku jednorodzinnego dz. 934/3 ul. Żytomierska / 2022 r.

37. Przetarg na wykonanie stanu zero domków jednorodzinnych szeregowych dz. 161/36, 161/37 ul.Żytomierska / 2022 r..

38. Przetarg na wykonanie dróg wewnętrznych B16 ul. Brzeska 8A,8B / 2022 r.

39. Stan surowy otwarty B17 klatka ul.Brzeska 6B, Lubin / 2022 r.

40. Przetarg instalacje sanitarne B17 ul.Brzeska 6A,6B, Lubin / 2022 r.

Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję