menu

SM Inwestor w Lubinie -

Ogłoszenia z tablicy

Mieszkańcy budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa "INWESTOR" w Lubinie informuje mieszkańców budynku, że w/w Spółdzielni obowiązuje REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO uchwalony przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółdzielni, który określa między innymi obowiązki w zakresie współżycia mieszkańców.

Szczegółowe informacje w załączniku

Pliki do pobrania:

Uwaga mieszkańcy

W związku z występowaniem wśród mieszkańców zachowań naruszających zasady porządku współżycia społecznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa "INWESTOR" w oparciu o postanowienia "Regulaminu porządku domowego" informuje, o niestosownych i zabronionych czynnościach.

Więcej informacji w załączniku

Pliki do pobrania:

Uwaga mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "INWESTOR" w Lubinie przypomina, iż zgodnie z regulaminem porządku domowego wszyscy mieszkańcy i użytkownicy zobowiązani są dbać o utrzymanie porządku czystości i estetyki zarówno wewnątrz budynku, na drogach komunikacji ogólnej jak i w pomieszczeniach ogólnego użytku tj. wózkownie.

Szczegółowe informacje w załączniku

Pliki do pobrania:

Uwaga mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "INWESTOR" w Lubinie zwraca się do mieszkańców bloku oraz ich gości z prośbą o dbałość o części wspólne budynku. Jednocześnie informujemy, że każdy przypadek niszczenia budynku, a w szczególności klatek schodowych, będzie skutkował wystawieniem noty obciążającej lokatora, który nie zachował należytej troski o stan techniczny i estetyczny nieruchomości.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania:

Uwaga właściciele psów

Spółdzielnia mieszkaniowa "INWESTOR" w Lubinie przypomina, że zgodnie z paragrafem 17 Regulaminu Porządku Domowego na właścicielach i opiekunach psów ciążą następujące obowiązki:

  • utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia i uciążliwości miszkańcom
  • wyprowadzanie sma wyłącznie na smyczy, a w przypadku ras niebezpiecznych i psów dużych również w kagańcu
  • usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na klatkach schodowych, windach, w obrębie osiedla lub innych miejscach wspólnych i publicznych

Ponadto nadmieniamy, że niedopuszczalne jest wypuszczanie psów na place zabaw, piaskownice, tereny przeznaczone do wypoczynku

Pliki do pobrania:
Zapisz się do naszego NewsletteraDzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o:
nowościach i ofertach specjalnych
zaplanowanych wydarzeniach

Humans: please leave this field blank.

Usuń subskrypcję